to studio komunikacji wizualnej
Projektujemy identyfikacje
wizualne
, oraz publikacje.
Pracujemy w obszarze kultury
i zagadnień społecznych.
Zapraszamy do kontaktu.
Polski, English.


Znajdziesz nas
na Facebooku.
Planning an Extended Museum
2019

Identyfikacja wizualna międzynarodowej konferencji muzealników ”Museum and Identities. Planning an Extended Museum”.

Zakres prac obejmował koncepcję i projekt logo, programu i folderu konferencyjnego z abstraktami, identyfikatorów oraz gadżetów. Projekt uzupełnia spójna z identyfikacją publikacja pokonferencyjna zawierająca pełne artykuły naukowe prelegentów. Ideą zilustrowaną w logo jest przedstawienie nowoczesnego muzeum jako instytucji otwierającej się i wykorzystującej swój potencjał wpływu na otoczenie – w warstwie dosłownej i abstrakcyjnej. Działanie muzeum wychodzi poza jego mury i rozszerza się na środowisko, lokalne relacje społeczne i globalną współpracę. Identyfikacja wizualna nawiązuje do wizerunku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które było organizatorem tej edycji konferencji.
Fb Tw G+

Grafixpol © 2009–2023